CZARNO NA BIAŁYM - Multiagencja Ubezpieczeniowa - Oferty wielu firm ubezpieczeniowych
Emerytura - ile będzie wynosiła

Odkładanie 3 zł dziennie przez 40 lat da pokaźny dodatkowy kapitał na starość — przekonuje Komisja Nadzoru Finansowego
Starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na system emerytalny.Zgodnie z prognozami demograficznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 16,8 proc. do 29 proc. w 2040 r., a następnie do 37,3 proc. w 2060 r.

W 2007 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać – zgodnie z prognozą demograficzną – 1070 osób w wieku nieprodukcyjnym. Oznacza to, że coraz mniej pracujących będzie finansować świadczenia emerytalne zwiększającej się grupy osób w wieku emerytalnym.
Potwierdzają to prognozy Unii Europejskiej, według których w Polsce w 2060 r. może być więcej nieaktywnych zawodowo osób starszych niż osób pracujących, a stosunek przeciętnej emerytury do średniej pensji w gospodarce może spaść z 56 proc. w 2007 r. do 31 proc. w 2060 r.

Szacuje się, że emerytura wypłacana z dwóch obowiązkowych filarów (ZUS i OFE) będzie za ok. 35 lat o ponad połowę niższa od ostatniego miesięcznego wynagrodzenia osoby przechodzącej na emeryturę – stopa zastąpienia brutto może spaść z 63,2 proc. w 2006 r. do 47,5 proc. w 2046 r. I dlatego urząd Komisji przekonuje, że o wyższą emeryturę trzeba zatem zadbać odpowiednio wcześniej, bo ile sami odłożymy, tyle będziemy mieli „na starość”. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym większy kapitał mamy szansę zgromadzić.

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest szczególnie opłacalne dla osób młodych – dzięki procentowi składanemu (np. roczny dochód w postaci odsetek jest doliczany do wkładu i procentuje wraz z nim w roku następnym) regularne odkładanie nawet niewielkich kwot, nie obciążających nadmiernie budżetu domowego, może pozwolić uzyskać znacząco wyższą emeryturę, przy ograniczonym ryzyku.

Według szacunku KNF regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc np. 90 zł (czyli ok. 3 zł dziennie), przy założeniu rocznej stopy zwrotu z inwestycji na poziomie 7 proc., przyniosłoby ok. 230 tys. zł dodatkowego kapitału emerytalnego. Urząd proponuje cztery kroki: Po pierwsze sprawdzić na jaką emeryturę można liczyć z dwóch obowiązkowych filarów (ZUS i OFE). Można to zrobić korzystając ze specjalnych kalkulatorów także na stronie internetowej KNF. Po drugie urząd radzi regularnie (np. raz na kwartał) sprawdzać wyniki inwestycyjne OFE, po trzecie założyć indywidualne konto emerytalne (IKE), a po czwarte spróbować przekonać pracodawcę do założenia w firmie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

źródło www.rp.pl

link do kalkulatora emerytalnego KNF: